Wszystkie wpisy, których autorem jest dyrektor

Opłata startowa w Biegu Jaćwingów

Obowiązująca opłata startowa w Biegu Jaćwingów na dystansach w dniu 16 lutego (sobota) wynosi:
– 30 zł w terminie do dnia 31.01.2013 r.
– 50 zł w terminie do dnia 10.02.2013 r.

Zgłoszenie po terminie 10.02.2013 r. może być przyjęte przez organizatora pod warunkiem uiszczenia opłaty startowej w wysokości 100 zł.

Opłatę należy wnieść na konto PKO BP SA 39 1020 4724 0000 3002 0007 5135.

W tytule proszę wpisać: Bieg Jaćwingów